دکلمه‌‌خوانی «می‌بینم آن شکفتن شادی» ابتهاج

دکلمه‌‌خوانی «می‌بینم آن شکفتن شادی» ابتهاج

می‌بینمآن شکفتنِ شادی راپروازِ بلند آدمیزادی راآن جشنِ بزرگ روز آزادی را.کیوان*خندان به سایه می‌گوید:دیدی؟به تو می‌گفتم!آری.تو همیشه راست می‌گفتی.می‌بینم.می‌بینم.امیرهوشنگ ابتهاج|ه.ا.سایه مرتضی کیوان -از نزدیکترین دوستان سایه- شاعر، منتقد هنری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو حزب توده‌ی ایران بود. کیوان در روزهای پس از کودتای ۲۸ مرداد، دستگیر و در ۲۷ مهر ۱۳۳۳، در زندان […]

بیشتر بخوانید